Våra distrikt

Våra distrikt

US består av en riksorganisation och fem distrikt; US Norr, US Mitt, US Stockholm, US Väst och US Syd. US Väst har även en lokalförening i US Göteborg. I distrikten anordnas olika typer av medlemsaktiviteter som sommarläger, julläger och endagsaktiviteter. Dessutom bedriver distrikten påverkansarbete på lokal och regional nivå.

Två ungdomar står i en festlokal med en julgran bakom sig. Båda håller i en vit käpp.
Två ungdomar står utomhus i en trägård, bredvid tre grillar med mat på. En håller i en grilltång.

Distriktens hemsidor

Här kan du läsa mer om distrikten på deras egna hemsidor:


Du kan också klicka på olika distriktsområden på den interaktiva kartan för att komma till ett distrikts hemsida.

Här kan du läsa mer om distrikten på deras egna hemsidor: