Vad vi tycker

Våra intressepolitiska områden

US påverkansarbete ska ta fasta på problem och utmaningar ,men också positiva exempel och nya möjligheter för unga med synnedsättning i hela landet. US uppvaktar fortlöpande politiker och beslutsfattare och genomför olika typer av kampanjer, publika framträdanden och aktioner för att ge medlemmarnas en röst.

US har en viktig roll i att unga med synnedsättning ska kunna leva, verka och ta del i samhällets alla delar på jämlika villkor med fullt seende, inte minst genom vårt politiska påverkansarbete. Därför är våra direkta uppvaktningar av lagstiftare och beslutsfattare i en fråga, vid sidan av kampanjer och publika framträdande, viktiga aktiviteter i arbetet. Medlemmarnas engagemang är grundläggande och vi ser även samarbetet med andra organisationer inom funktionsnedsättningsrörelsen som mycket viktigt.

Fyra personer står bredvid varandra utomhus. En håller i en vit käpp och en annan är ledsagare med synlig väst..

Vårt politiska program