Om oss

Mer om oss

Detta projekt heter Unga Funkisrörelsen – Tillsammans Är Vi Starka 

Projektet finansieras av  Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF, under perioden 09.2022 till 08.2023. 

Det är Unga Med Synnedsättning Stockholm som står för projektledningen av detta projekt och våra samverkanspartners är Förbundet Unga rörelsehindrade Stockholm, Unga hörselskadade Stockholm och Förbundet Sveriges Dövblinda ungdomar.

Syfte

Syftet med projektet är att upprätta ett lokalt nätverk mellan funkisföreningar som har målgruppen unga, för att stärka den egna organiseringen i respektive förening. Genom nätverksträffar utbyter vi erfarenheter och samarbetar mot gemensamma påverkansmål. 

Inom ramen för projektet kommer vi under årets gång att utföra dessa aktiviteter: 

  1. Bilda nätverket 
  2. Anordna minst fyra föreläsnings/nätverkstillfällen 
  3. Hålla två panelsamtal 
  4. Genomföra två utbildningar

 

Projektets långsiktiga mål är att: 

  • Kartlägga och starta upp nätverket 
  • Utveckla arbetssätt i nätverket för integrering och sammanhållning 
  • Öka kunskaper både internt och externt riktat till målgruppen
  • Bedriva utåtriktad verksamhet 

 

Möjligheter som vi ser i projektet och som vi jobbar för är bland annat att ändra regionens krav på organisationer för att kunna få stöd för sitt arbete. Vi strävar också efter att skapa sammanhang där man kan träffas och utbyta kontakter och erfarenheter med andra organisationer. Därtill vill vi även att unga personer med funktionsnedsättning i allt högre utsträckning blir representerade i funktionshindersråden i Stockholm. Vi vill här också få möjlighet att kunna komma med förslag/nominera representanter till de olika funktionshindersråden i Stockholm.