Nordiskt samarbete

US i Norden: NUK

US är aktiva inom NUK (Nordiska ungdomskomittén). NUK är en del av NSK (Nordiska Samarbetskommittén) som samlar den nordiska intresseorganisationerna för personer med synnedsättning. US var ordförande för NUK under 2017 (ordförandeskapet roterar mellan organisationerna). Arbetet inom NUK syftar till att stärka och utveckla kontakten och samarbetet mellan de nordiska länderna. Utöver träffar inom nätverket deltar medlemsorganisationerna även på varandras årsmöten.

VÅRA SAMARBETSORGANISATIONER I NORDEN

  • Norge: Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU), Hemsida.
  • Danmark: Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU), Hemsida.
  • Finland: Nä­kö­vam­mais­ten liittoon (NKL) Hemsida.
  • Island: Blindrafélagið (BIAVI) Hemsida.

Nordic Camp

Varje sommar anordnas Nordic camp i något av de nordiska länderna, var femte år arrangeras Nordic camp i Sverige. Varje organisation får skicka fem medlemmar till Nordic camp, intresseanmälan för att åka på Nordic camp brukar öppnas på våren.