Medlemssidor

Fokus medlem

Varför är du med i US?

“Jag är med i US för att vara med kompisar och träffa nya människor.”

Alicia Petterson, 16 år, medlem, Örebro

Alicia sitter under ett träd med en annan ungdom bredvid.

Vad Fokus medlem-gruppen arbetar med

Vi vill gärna ha alla ungdomar som har en synnedsättning i Sverige som medlemmar hos oss! Vi vill ha fler kompisar! Vi vill påverka våra utbildningar, våra liv och vi vill ha kul! Ju fler vi är, desto tyngre väger våra röster och ju mer saker kan vi göra.

Fokus Medlem ansvarar för den verksamhet vi gör för våra medlemmar, som till exempel Riksstämman och utbildningshelger. Men gruppen har också ansvar för att stötta våra distrikt i att få fler medlemmar.

Vill du vara med och jobba i gruppen eller har frågor, maila till: medlem@ungsyn.se.

Tre personer sitter på en gräsmatta och skrattar.