Kansliet

Rikskansli

KANSLIET
Inbjudningar, allmänna frågor om medlemskap, en aktivitet eller om du är osäker på vem du ska vända dig till med dina frågor. För brådskande frågor, vänligen kontakta en enskild anställd.

Telefon: 076 539 92 77
Mail: info@ungsyn.se

ORGANISATIONSSEKRETERARE
För frågor som organisations- och kompetensutveckling, samordning av arrangemang och administrativt stöd, kommunikationsfrågor samt material till hemsida och sociala medier – kontakta organisationssekreterare Ylva Ekdahl.

Ylva arbetar deltid, oftast eftermiddagar och kvällar. Lämna gärna meddelande eller maila om du ej får svar i telefonen.

Telefon: 076 539 92 86
Mail: ylva@ungsyn.se

POLITISK SEKRETERARE
För frågor om US politiska påverkansarbete och internationella projekt – kontakta vår politiska sekreterare Fabian van Blaricum.

Telefon: 076 539 92 87
Mail: fabian@ungsyn.se

KOMMUNIKATIONSASSISTENT
För frågor om våra distrikt och deras verksamhet, enskilda medlemsärenden, resebokningar eller en US riksaktivitet kan ni kontakta kommunikationsassistent Bewar Ravand.

Telefon: 076 539 92 77
Mail: bewar@ungsyn.se

EKONOMI OCH KONTORSSERVICE
För frågor om ekonomi, kvitton och fakturor, samt frågor som rör leveranser och service till vårt kansli – kontakta vår kassör Ester Markström.

Telefon: 076 539 92 84
Mail: ester@ungsyn.se

Post- och leveransadress till rikskansliet: Sandsborgsvägen 44 A, 122 33 Enskede