Större text Mindre text
Mörkt läge Ljust läge

Unga funkisar stöttar varandra

I samband med nätverksdagen den 28 april, blev projektledare Doaa Zatara intervjuad av taltidningen Läns-och riksnytt om projektet Unga funkisrörelsen-Tillsammans är vi starka. För att ta del av inslaget, klicka på länken: http://www.lansochriksnytt.se/?q=node/7703