Större text Mindre text
Mörkt läge Ljust läge

Projektledare Doaa Zatara om projektet såhär långt

“Vi började egentligen smygstarta det här projektet redan i maj månad, så den 24e maj anordnade vi en första nätverksträff för att kolla av intresset för projektet. Funktionsrätt i Stockholms län hjälpte oss att arrangera denna första träff och vi blev väldigt glada av att se vilket intresse som faktiskt fanns! Vi träffade flertalet organisationer, bland annat Unga Rörelsehindrade Stockholm, Unga Hörselskadade Stockholm, Hjärnkraft och Epilepsi förbundet. Det här blev startskottet för projektet, och vi var alla var överens om att ett samarbete mellan organisationerna för att stötta varandra och jobba mot gemensamma mål var av ytterst stor vikt. Vi vill rikta ett stort tack till Funktionsrätt Stockholms län som möjliggjorde till denna första mycket uppskattade nätverksträff. 

I juni fick vi sedan besked om beviljade medel för projektet från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vi blev naturligtvis väldigt glada över detta besked. Tack MUCF för att ni väljer att finansiera ett sådant viktigt projekt! 

I september månad blev jag också anställd som projektledare för detta projekt: “Unga Funkisrörelsen – Tillsammans är vi starka”. En närmare presentation av mig och vem jag är finns på våra sociala medier. September månad ägnades därefter åt att kartlägga samt ta kontakt med relevanta organisationer för projektets målgrupp. 

Under oktober månad har vi haft mycket möten, pratat ihop oss med folk och förklarat vad det här projektet går ut på. Vi har fått jättebra respons från de flesta intressenterna. De tycker att det här är ett bra projekt och vi har sett många likheter mellan de olika intresserade organisationerna. Vi har många gemensamma utmaningar, exempelvis gällande medlemsvärvning, medlemsengagemang, svårigheter med sjukvårdskontakter, utbildning, utanförskap och svårigheter på arbetsmarknaden. Även tillgänglighetsfrågor gällande material, färdtjänst, kollektivtrafik och annat som utgör ett värdigt liv. Vi har upptäckt många gemensamma nämnare i de olika föreningar och organisationer som vi har besökt såhär långt i projektet. 

Många av de organisationer och föreningar vi träffade såg ett värde i att samarbeta med oss. Att nätverka olika organisationer emellan för att stärka både sin egen organisering och för att utbyta erfarenheter kring alla dessa aspekter. Hur ska man tackla dessa utmaningar, kanske kan man göra det genom att jobba mot gemensamma påverkansmål? Många av organisationerna vi träffade stannade upp och reflekterade ett slag över att vi ju alla faktiskt jobba mot samma påverkansmål, men att alla hittills har gjort det på egen hand. Kanske är det en god idé att börja jobba tillsammans från och med nu? 

Vi är väldigt glada över att vi har fått träffa alla dessa organisationer hittills i projektet och vi ser fram emot att få möjligheten att träffa ännu fler nu under november månad. Det är otroligt värdefullt att på detta sätt kunna knyta kontakter och lära känna varandra, samt tillsammans slå våra kloka huvuden ihop för att lista ut hur vi kan gemensamt kan jobba mot dessa mål framöver.“  

 

Doaa Zatara, projektledare.
1 november 2022.