Större text Mindre text
Mörkt läge Ljust läge

Projektledare Doaa Zatara om projektet i september

Under september månad var det väldigt mycket fokus på att knyta nya kontakter, träffa organisationer som vi tidigare samarbetat med, samt nätverka i olika forum.

 

Bland annat träffade vi Anna Bergholtz för att ta del av hennes erfarenheter kring målgruppen. Det var ett givande möte, då Anna har lång erfarenhet av att föreläsa för målgruppen och om målgruppens behov för allmänheten. Ett stort nätverk och bred kompetens inom området.

 

Vidare hade vi ett möte med Mustafa Zatara, grundare av Förortsentreprenörer. Vi diskuterade bland annat hur vi på bästa sätt ska nå ut till målgruppen unga personer med funktionsnedsättningar i våra förorter. Ett riktigt givande samtal där vi utbytte idéer, tankar, och erfarenheter.

 

Vi avhandlade även ett möte med en i personalen från Independent living Institute. Vi uppdaterade dem om vårt projekt, och vi blev uppdaterade om deras pågående projekt Rätten till arbete, som går ut på att försöka få migranter med funktionsnedsättningar in i arbetslivet. Riktigt bra diskussioner kring hur vi når målgruppen i fråga, samt kring olika kommunikationsstrategier.

 

Under månaden deltog jag även i min roll som ledamot i funktionshindersrådet för arbetsmarknadsnämnden, samt som projektledare för Unga funkisrörelsen på evenemanget Vidga vyerna.

Evenemanget anordnades av arbetsmarknadsförvaltningens enhet för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Syftet var att inspirera arbetsgivare till att våga anställa personer med funktionsnedsättningar, och belysa vikten av att målgruppen behövs i samhället. Detta både för att motverka arbetslösheten, samt psykisk ohälsa hos målgruppen. Goda exempel på företag som har tagit steget med att börja anställa personer med funktionsnedsättningar lyftes upp. Det gavs även möjlighet till nätverkande med olika organisationer, myndigheter, och företag.

Vi från Unga funkisrörelsen hoppas på att detta evenemang medför att arbetsgivare öppnar ögonen för behovet av fler personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden. Riktigt bra initiativ av Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa!

 

Mot slutet av månaden var det äntligen dags för Stora LSS-dagen. Jag från projektet närvarade och nätverkade med alla organisationer på plats. En härlig stämning och härliga människor. Ett riktigt fint initiativ att samla alla verksamheter runt den aktuella målgruppen på samma plats för att uppnå bästa resultat med att tillgodose målgruppens behov fullt ut.

 

Vidare träffade vi DBUs härliga styrelse. Vi diskuterade projektet, hur man kan nå ut till olika målgrupper på bästa sätt, och genomförde vår första intervju kring studien som vi gör genom projektet. Studien går ut på att belysa förutsättningarna för ungas egen organisering och inkludering i samhället. Ett riktigt givande samtal med engagerade själar.

 

Utöver detta har det varit väldigt mycket jobb med att planera första aktiviteten i projektår 2, som går av stapeln den 7 oktober. Fatemeh Khavari som är känd från årets sommarprat kommer hålla en föreläsning för oss inom projektet, och vi kommer ha en nätverksträff med syfte att lära känna varandra. Vi ser fram emot denna dag, och hoppas på att många kommer.

 

Doaa Zatara, projektledare

5 oktober 2023