Större text Mindre text
Mörkt läge Ljust läge

Projektledare Doaa Zatara om projektet i november

I november månad hade vi mest fokus på att genomföra vår första aktivitet i Järvaområdet. En stor del av tiden gick åt att både maila, kontakta relevanta personer på sociala medier, lägga upp på våra egna sociala medier, hänga upp affischer, ha personlig kontakt med imamer, och andra personer med stort nätverk. Detta för att marknadsföra aktiviteten så mycket som möjligt. Inbjudningarna översattes till både arabiska och somaliska. Dock har jag i efterhand fått synpunkter på att vi kunde ha formulerat inbjudan på ett annat sätt som var kortare och mer lockande.

 

Den 11 november var det äntligen dags för denna första aktivitet i Järva. Vi hade en riktigt givande föreläsning av Rim Alexandra Halfya, som berättade om sin resa kring att råka ut för en bilolycka och till följd av det få en rörelsenedsättning. Hur hennes liv vändes upp och ner, men hur hon ändå vågade tro på sig själv och ta steget med att bli medgrundare till ett byggföretag som idag är värt mer än hundra miljoner.

 

Vidare fick vi en inblick i de juridiska processerna kring stödinsatser av advokaten Naz Hadi Zihaouii. Det lyftes upp hur det kan vara svårt att formulera sig med juridiska termer. Att beslut och utredningar kan vara svåra att förstå, men att man kan kräva av myndigheterna att få en förtydligande förklaring av det de menar i beslut och utredningsunderlag.

 

Utöver detta berättade vi om projektet, vad projektet går ut på, och att vi gärna vill nå ut till målgruppen unga personer med funktionsnedsättningar även i förorterna. Det var ett litet gäng som deltog på detta evenemang, men däremot fick de möjlighet att nätverka i en högre utsträckning. Vi hoppas på att vi kommer genomföra fler sådana evenemang, och att vi då lyckas nå ut till fler personer.

 

 

Vi inser att det blir svårt att genomföra fler sådana evenemang i närtid, då vi upplever att det varit svårt att nå ut till målgruppen. Samt att vi tror att det krävs mer tid för att nätverka och bygga upp relationer med lokalbefolkningen i Järvaområdet.

 

 

Utöver denna aktivitet har vi haft några möten.

 

Bland annat hade vi ett givande möte med personalen från 4inclusion, som är en förening i Järvaområdet. De jobbar med att på olika sätt möjliggöra inkludering för personer som är bosatta i Järva. De har även ett projekt på gång, som specifikt riktar sig till personer med funktionsnedsättning i Järvaområdet. Detta projekt går ut på att försöka nå ut till målgruppen och hjälpa dem att hitta en aktiv fritid. Projektet finansieras av Postkodlotteriet.

 

Det var ett givande samtal, då vi hade gemensamma nämnare gällande att försöka nå ut till målgruppen unga personer med funktionsnedsättningar i Järvaområdet. Vi hoppas på en fortsatt dialog och samarbete till att nå ut till målgruppen i Järvaområdet.

 

Vidare hade vi ett samtal med personalen på Tensta konsthall, efter deras efterfrågan om att komma i kontakt med personer med olika funktionsnedsättningar för att diskutera hur man anpassar olika konstutställningar för målgruppen. Men även kring målgruppens möjlighet till att vara utställare på olika konsthallar. En konstutställning på Tensta konsthall av personer med funktionsnedsättning var under planeringsstadiet. Vi hade ett bra samtal, där erfarenheter och tips och råd utbyttes gällande tillgänglig konst och olika behövliga anpassningar för målgruppen. Det är alltid roligt att olika verksamheter väljer att jobba för inkludering för vår målgrupp, unga personer med funktionsnedsättningar.

 

”Torsdagen 23 november representerade jag Desideria, unga funkisrörelsen i ett samtal om barnkonventionen anordnat av Funktionsrätt Stockholms Län. Temat för kvällen var barnkonventionen ur ett funktionsnedsättningsperspektiv. Med frågeställningen vad som hänt sedan den blev lag 2020. Förutom jag deltog regionens barnrättsstrateg, en representant från RBU (rörelsehindrade barn och unga), och inflytandesamordnaren för barn och ungdomspsykiatrin.

Några av de frågor som lyftes var vilket stöd som behövs för att barn och unga med funktionsnedsättning ska få sina rättigheter tillgodosedda. Samt hur barn och unga med funktionsnedsättning ska bli mer inkluderade och delaktiga i samhället. Jag lyfte bland annat att när region Stockholm arbetar för barn och ungas rättigheter, måste dem alltid tänka på barn och unga med funktionsnedsättning. Det känns tillexempel orättvist att barn som åker buss får gratis busskort under terminerna. Medan barn och unga som åker färdtjänst får betala som vanligt. Att det är jättebra när BUP trycker broschyrer om barnens rättigheter på mottagningen, men att dessa måste finnas även inlästa som punktskrift mm.

 

Jag lyfte även vikten av samarbeten. Både mellan beslutsfattare och intresseorganisationer så som unga funkisrörelsen. För att målgruppen ska bli mer delaktig i beslut som fattas. Samt individanpassade samarbeten mellan vård, skola, kommunens biståndshandläggare, och ideella organisationer. För att varje barn ska få det stöd en behöver för att kunna leva ett fullvärdigt liv, där både skola, sjukvård, stöd i hemmet, och fritid ingår”

 

Parallellt med dessa möten har det varit väldigt mycket fokus på att planera och rådda inför aktiviteten den 2 december. Då vi ska ha en workshop med Fatmir Seremeti, med fokus på att lära sig hur man gör påverkansmaterial i form av videos och andra former av inlägg på sociala medier. Vi hoppas på att många vill komma!

 

Det har varit en intensiv månad med mycket att göra, men det är alltid roligt att knyta nya kontakter och se de små framstegen som görs löpande genom projektets gång. Håll gärna er uppdaterade på våra sociala medier, så missar ni inget.

 

Doaa Zatara, projektledare

1 december 2023