Större text Mindre text
Mörkt läge Ljust läge

Projektledare Doaa Zatara om projektet i mars

Vi började månaden med nöjet att delta i ett panelsamtal som anordnades av Funktionsrätt Stockholms län som hade temat ”hälsa i centrum”. Det var ett intressant panelsamtal där de flesta var överens om att god hälsa är likställt med att man upplever meningsfullhet i det man gör. Vi från Unga funkisrörelsen- tillsammans är vi starka förmedlade att det som genomsyrar projektet är till stor del det salutogena och KASAM-perspektivet utifrån hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Att man upplever, med hjälp av föreläsningarna och nätverksträffarna en större förståelse och begriplighet i hur man ska hantera sin vardag och det som håller ihop detta projekt är känslan av gemenskap, sammanhang och meningsfullhet när vi påverkar beslutsfattare.

 

Vi har även träffat flertalet ungdomsgårdar, bland annat hade vi ett givande möte med verksamhetsansvarig för Aktiv fritid i Vallentuna och för verksamheten klubb Cosmos som riktar sig till personer med olika funktionsnedsättningar. Vi fick möjligheten att berätta om projektet.

 

Vi hade även ett möte med ansvarig personal på Morris fritidsgård och verksamheten Himmel och pannkaka. Utöver att vi berättade om projektet så hade vi riktigt givande diskussioner om de olika verksamheterna.

 

Jag skulle nog säga att månadens höjdpunkt är då vi träffade ungdomarna på Electric ungdomsgård. Vi hann med att avhandla projektet, många skratt, intressanta, roliga och knäppa samtalsämnen. Ser verkligen fram emot att träffa er på kommande aktiviteter.

 

Mot slutet av månaden hade vi nöjet att delta på ett möte med Järva autismnätverk. Jag berättade om projektet och vi hade intressanta diskussioner.

 

Löpande under månaden har vi även haft kontakt med olika föreningar och verksamheter som riktar sig till projektets målgrupp. Det har varit mycket med planering av de kommande aktiviteterna i april. Bland annat försöka få tag på paneldeltagare till panelsamtalet om fler funktionsnedsättningar i samband med utredningar av stödinsatser, samt att få till all logistik kring olika projektpresentationer och föreläsningar som ska gå av stapeln den 28 april.

 

Jag upplever att vi befinner oss i en period där jag lägger mest fokus på planering av olika aktiviteter i nuläget. Men samtidigt är jag glad över att jag ser att vi i stora drag gör framsteg i projektet. Jag hoppas och blir verkligen glad om era verksamheter vill vara med på nätverksdagen den 28 april som det planeras för fullt för, och som riktar sig till förtroendevalda och personal i olika föreningar, personal och ungdomsledare på ungdomsgårdar, samt personal på habiliteringsverksamheter.

 

Som sagt, anmäl er och kom, hoppas vi ses där!

 

Doaa Zatara, projektledare

7 april 2023