Större text Mindre text
Mörkt läge Ljust läge

Projektledare Doaa Zatara om projektet i januari 2024

Vi började året med att påminna och skicka ut inbjudan på nytt till aktiviteten den 3 februari. Utöver det har vi haft flertalet möten under månadens gång.

 

Vi hade ett möte med ansvarig personal för målgruppen personer med funktionsnedsättningar i Rinkeby bibliotek. Vi berättade för varandra om våra respektive verksamheter, och diskuterade målgruppen personer med olika funktionsnedsättningar i Järvaområdet. En prioriterad grupp hos biblioteket att försöka nå ut till är just personer med funktionsnedsättningar. Biblioteket jobbar kontinuerligt med att ha aktiviteter för elever som går på anpassad skola, och brukare på daglig verksamhet.

 

Vi hade givande diskussioner kring hur man ska tillgängliggöra och anpassa aktiviteter, samt hur vi ska kunna stötta varandra i att nå ut till målgruppen fullt ut. Vi blev sammankopplade med ansvarig samordnare för personer med funktionsnedsättningar för alla bibliotek i Stockholms stad.

 

Vidare hade vi ett möte med personal från Fritid för alla med fokus på Järvaområdet. Det som är på gång i Järvaområdet är att man löpande har aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar, och har en fast ungdomsgård och korttidsboende i Kista vid namn Electric. Dock har de inte så mycket aktiviteter för målgruppen i Tensta. Ett nytt koncept som de kommer prova på är att de kommer samarbeta med Passalen, och då är tanken att det är varannan vecka i Kista, respektive Tensta. Med hjälp av Passalen är tanken att ungdomarna ska kunna integreras i all fritidsverksamhet.

 

Utöver att vi delade med oss till varandra om vad vi gör i våra respektive verksamheter, diskuterade vi hur arbetet fungerar med att nå ut till målgruppen i området. Man upplever att man har en god dialog med habiliteringsverksamheten och biblioteken i Järvaområdet. Vi utbytte tankar och idéer om hur man på bästa sätt ska nå ut till målgruppen, då vi är överens om att det är en målgrupp som är svår att nå ut till. Vi hoppas även på att vi kan samarbeta kring någon aktivitet framöver.

 

Under månadens gång blev vi inbjudna till att delta på en workshop om den regionala utvecklingsplanen för Stockholms region, förkortat RUFS. Den ska gälla fram till 2060. Ett åttiotal personer som representerade både civilsamhället, folkhögskolor, trossamfund och politiken träffades och delades in i mindre grupper. I de mindre grupperna fick man diskutera den rådande situationen i regionen och vilka utvecklingsmöjligheter som finns, samt vad som behöver göras för att region Stockholm ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion.

 

Därefter fick man dela med sig av gruppernas reflektioner. Något som nämndes flera gånger var behovet av föryngring i olika forum och branscher, för att man ska kunna stötta upp regionens arbete på bästa sätt.

 

Mot slutet av månaden träffade vi ungdomarna på Backstage fritidsgård. Vi berättade om projektet och vilka aktiviteter som finns att komma till. Utöver det fick de prova på hur det är att gå med ögonbindel och käpp, samt ställa frågor kring hur det är att ha en synnedsättning. Ungdomarna uppskattade aktiviteten och en härlig stämning med många skratt dominerade kvällen.

 

Parallellt med dessa möten, workshop och besök, var det väldigt mycket arbete med att planera aktiviteten som kommer äga rum den 3 februari, där vi ser fram emot att många deltagare från projektet, samt representanter från politiska ungdomsförbund kommer och får värdefulla lärdomar. För att inte missa något, håll er uppdaterade på våra sociala medier!

 

Doaa Zatara, projektledare

1 februari 2024