Större text Mindre text
Mörkt läge Ljust läge

Projektledare Doaa Zatara om projektet i december

I december månad rivstartade vi med en workshop och nätverksträff.

 

Den 2 december hade vi en riktigt rolig dag tillsammans med Fatmir Seremeti. Ett gäng från unga funkisrörelsen träffades, lyssnade till en gripande föreläsning som handlade om hur det var för Fatmir att mista synen under sin barndom. Hur det var en lång resa till acceptans av sig själv som blind. Vi lärde oss även massor om sociala medier, hur vi producerar videos, och gör grymt påverkansmaterial. Vi hade riktigt roligt tillsammans, och det enda vi kan säga från unga funkisrörelsen är att vi lyckades göra riktigt grymma videos som är gjorda till ära att uppmärksamma internationella funktionsrättsdagen.

 

Deltagare från unga funkisrörelsen valde att uppmärksamma den internationella funktionsrättsdagen genom att belysa de vanligaste förekommande fördomar som personer med funktionsnedsättningar blir utsatta för. I dessa videor illustrerar deltagare tillsammans med Fatmir, hur det kan vara att utsättas för olika fördomar. Såsom att:

 

  • Personer med funktionsnedsättningar förstår ingenting!
  • Det är okej att prata över huvudet på en!
  • Att byta språk gör att man hör!
  • Att känna sig obekväm när en man försöker hjälpa en kvinna utan att fråga om tillstånd!
  • En diagnos/funktionsnedsättning är en sjukdom!

 

Genom dessa videos önskar unga funkisrörelsen ett samhälle fritt från fördomar, då det är grunden/kriteriet för att anses som en likvärdig individ i samhället.

 

Utöver denna aktivitet hade vi flera dialogmöten, samt så fick vi lära känna en ny ungdomsorganisation.

 

Vi var med i en dialog kring kartläggning som länsstyrelsen höll i, kring hur arbetet med olika funktionshinderfrågor går i de olika kommunerna inom region Stockholm. Representanterna från de olika funktionshindersråden delade med sig av deras bild av hur arbetet framskrider. Vi hade djupa diskussioner kring olikheter mellan kommuner i hur långt man har kommit i att jobba med funktionshinderfrågor. Några exempel på framgångar, och många fler utmaningar lyftes upp. Bland annat behovet av att få in den yngre målgruppen i olika funktionshinderråd och samråd. Ett inspel var att man skulle anordna någon form av regelbunden mötesplats för den yngre målgruppen med funktionsnedsättningar, i syfte att stötta dem och möjliggöra deras inkludering i samhället.

 

Vi blev även inbjudna av Funktionsrätt Stockholms län in till ett dialogmöte om tillgänglig kultur. Utöver oss deltog också kulturrådet, Studieförbundet, och konstskolan Linnea. De olika aktörerna höll föredrag kring sina verksamheter och hur de jobbar med frågor gällande kultur. Utmaningar togs upp i form av att målgruppen med olika funktionsnedsättningar inte riktigt kan studera vidare inom konst på ett anpassat sätt, och heller inte kan utöva sin konst professionellt. Detta då man inte anses som en riktig konstnär, utan ofta kan behandlas utifrån ett omsorgsperspektiv. Vi hade en givande dialog kring hur vi kan tänka framåt i att jobba för att belysa denna problematik.

 

Vi från projektet belyste det faktumet att det är särskilt viktigt för unga personer att komma in i de sammanhang som de är intresserade av, samt att ha öppna dialoger kring vilka anpassningar som man behöver göra för att möjliggöra det.

 

Mot slutet av månaden träffade vi en personal på ungdomsorganisationen Dröm stort. Vi berättade för varandra om våra respektive verksamheter. Dröm stort är en ungdomsorganisation som riktar sig till unga personer i utsatta områden. De arrangerar aktiviteter såsom läxhjälp, dans, och podcasts. Organisationen är även ute i skolor för att nå ut till målgruppen. De har även en fast mötesplats i Rågsved. Personalen berättade om Pre-eventfestivalen, som kommer äga rum den 4 till 6 januari, och som har som syfte att förebygga psykisk ohälsa. Det som denna ungdomsorganisation sätter mest fokus på är att hjälpa ungdomarna att uppfylla deras drömmar med att coacha och handleda dem i praktiken för att lyckas i sin väg för att uppnå sin dröm.

 

Det var ett riktigt givande samtal, där vi utbytte erfarenheter och kunskap gällande våra verksamheter och den yngre målgruppen i stort.

 

Parallellt med dessa möten är vi i full gång med att planera aktiviteten i februari, där vi ser fram emot att träffa representanter från olika politiska ungdomsförbund, och få dem att prova på hur det är att ha olika funktionsnedsättningar. För att inte missa något, håll er uppdaterade på våra sociala medier. Vi ser fram emot ett nytt fullspäckat år 2024.

 

Doaa Zatara, projektledare

22 december 2023