Större text Mindre text
Mörkt läge Ljust läge

Projektledare Doaa Zatara om projektet i april

April har varit en väldigt händelserik månad. Vi har hunnit besöka Klubb Cosmos och fått nöjet att träffa målgruppen unga personer med funktionsnedsättningar. Vi hann med att prata om projektet och diskutera andra samtalsämnen. Vi har även träffat personalen på Fritid för alla, som är ansvarig för Träffstugan, där många givande samtal avhandlades.

 

Under månaden träffade vi även personal för nätverket Synskadade flerfunktionsnedsatta. Då vi har mycket gemensamt, hade vi mycket givande diskussioner om bland annat om hur man engagerar målgruppen och anpassar förutsättningarna för att inkludera målgruppen i verksamheterna.

 

Vi från Unga funkisrörelsen passade även på att närvara på Funktionsrätt Stockholm stads årsmöte, då en av projektägar-organisationerna, Unga med synnedsättning Stockholm, blev medlemmar. Under kvällen fick vi möjlighet att presentera projektet och vi uppskattade att vi fick nätverka med alla närvarande organisationer på årsmötet.

 

Sedan har det varit väldigt mycket fokus på att planera nätverksdagen den 28 april. Som utlovat hade vi en fullspäckad dag där bland annat Unga hörselskadade Stockholm (HiSUS), MyRight, Fritidsförbundet, Volontärbyrån, Youth 2030 Movement, Synskadades Riksförbund, FUB Stockholms län, Passalen, Independent Living Institute (ILI), Unga med Synnedsättning Stockholm (USS) och Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US) deltog.

 

Under dagen hade vi flera kortare projektpresentationer. Utöver detta hann vi med att ha en föreläsning kring vikten av samarbete samt hur man väcker upp samt bevarar medlemmars/besökares engagemang på föreningar/ungdomsgårdar. Under eftermiddagen hade vi även ett panelsamtal om personer med fler funktionsnedsättningar i samband med utredningar av stödinsatser. Mot slutet av dagen hade vi ett diskussionsseminarium om målgruppen flerfunktionsnedsättningar, och vad som idag görs eller bör göras, för att möjliggöra inkludering av målgruppen i de olika verksamheterna. Vi avslutade dagen med en muntlig utvärdering.

 

Alla deltagare uppskattade upplägget av nätverksdagen och poängterade vikten av att ha flera sådana tillfällen som möjliggör att man nätverkar genom alla led. Tyvärr var det inte någon personal från habiliteringsverksamheter som deltog, men vi hoppas, om vi får möjlighet att genomföra en sådan dag i framtiden, att sådan personal då deltar. Detta då det är en viktig part som träffar projektets målgrupp dagligen.

 

Parallellt med allt som hänt under månaden, är vi även i full fart med att planera för en utbildningsdag om presentationsteknik den 13 maj, som riktar sig till målgruppen unga personer med funktionsnedsättning i Stockholm. Tanken är att målgruppen ska få de verktyg som behövs och kunna förbereda sig inför att närvara och delta på Järvaveckan genom projektet.

 

Som det märks, så har det hänt väldigt mycket under denna månad, vilket vi är väldigt glada över. Håll utkik på våra sociala medier, så håller ni er uppdaterade om vad som händer i projektet!

 

Doaa Zatara, projektledare

5 maj 2023