Större text Mindre text
Mörkt läge Ljust läge

Casuumad: La kulan wakiillo ka socda ururrada dhalliyarada siyaasadda, si loogu oggolaado in ay tijaabiyaan sida ay tahay in la qabo noocyada kala duwan ee naafanimada!

Hadda waxaa la joogaa wakhtigii la ogaan llahaa sida saamayn loogu yeelan karo, in laga qaybqaato siyaasadda.   3 feebarwai 2024, waxaannu casuumaynaa  dad ka socda ururrada dhalliyarada siyaasadda  si fursad loogu siiyo in ay dadka la wadaagaan dadaalka ay ka wadaan urruradadooda dhallinyarada  iyo sida ay bulshada ugu yeeshaan saamaynta.  

 

Waxaynu heli doonnaa madadaalo dhab ah, maadaama oo aad ka qaybgaleyaashiinnu, fursad u siin doontaan wakiillada ururrada in ay tijaabiyaan sida ay tahay in la qabo noocyada kala duwan ee naafanimada. Tusaale ahaan: in indhoole la noqdo, iyada oo la adeegsanayo indhasaab iyo bakoorad cad ama xitaa naafanimo kale sida dhegola’aan iyo laxaadka maskaxda oo kala dhantaalan (NPF).   

 

Waxaynu wakhti ku wada qaadan doonnaa in aynu barno wakiillada ururrada,  sida ay tahay in la qabo naafanimo iyo su’aalo muhiim ah oo ina quseeya. Sidoo kale waxay ina bari sida isbeddel loogu abuuri karo, ka qaybgelidda siyaasadda. Waxaynu joogi doonnaa Sankt Göransgatan 82A, oo aynu ku wada cuni  doonno qado uu bixinayo dhaqdhaqaaqa dhallinyarada uu laxaadkoodu kala dhantaalanyahay (Unga funkisrörelsen).   

 

Dhab ahaan, waxaannu filaynaa in aad iman doonto, maadaama ay  ahaan doonto madadaalo dhab ah! Maalinta ugu dambaysa ee isdiiwaangelintu waa 29 jeenawari.  

 

Warbixin degdeg ah  

Waa maxay? Waa in lala kulmo dad ka socda ururrada dhalliyarada siyaasadda, si loogu oggolaado in aytijaabiyaan, in ay noqdaan noocyada kala duwan ee naafada.   

Waa goorma?  Waa 3 feebarwai, min 10.00 ilaa 16.00   

Waa halkee? Waa lookaallada  uu leeyahay ururka Funktionsrätt Stockholms läns ee ku yaal  Sankt Göransgatan 82A,  

Yaa  loo oggolyahay? Adigaaga u dhexeeya 15 jir iyo 35 jir ee qabo naafo ee deggen Stockholm ama iskii iman kara Stockholm   

Goormaa ugu dambaysa isdiiwaangelinta?  Isniinta 29 jeenawari   

Iska diiwaangeli. Foomka hoos ku qoran ama  kala xiriir hoggaamiyaha mashruuca, Doaa Zatara: doaa.zatara@ungsyn.se ama  0765399284 

 

Linkiga foomku waa : https://forms.office.com/e/nVzeU9azjd 

 

Jadwal aan rasmi ahayn 

10.00-10.30: Isu soo urur iyo isbarasho 

10.30-11.15: Wakiillada ayaa ka warramaya dadaalkooda Representanterna berättar om sitt engagemang  

11.15-11.30: Cunto fudud iyo Nasasho 

11.30-12.15: Wakiillada ayaa sii wadaya fortsätter 

12.15-13.30: Qado wadareed 

13.30-14.15: Wakiilladu waxay tijaabinayaan  naafanimada Representanterna får prova på funktionsnedsättningar 

14.15-14.30: Cunto fudud iyo Nasasho 

14.30-15.15: Sii wadidid, tijaabinta naafanimada Fortsättning, prova på funktionsnedsättningar 

15.15-15.30: Cunto fudud iyo Nasasho 

15.30-16.00: Qiimayn iyo gabagabayn  

16.00: Soo xiridda maalinta