Fokus- och arbetsgrupper

US jobbar inom fyra fokusområden

1. Medlem
2. Påverkan
3. Kommunikation
4. Internationellt

Inom ramen för fokusområdena finns ett antal arbetsgrupper. Var och en av arbetsgrupperna har en egen e-postadress som går till gruppens medlemmar. Om du är intresserad av att gå med i en av arbetsgrupperna eller har frågor, funderingar eller synpunkter, tveka inte att höra av dig! Skicka ett e-postmeddelande direkt till en av arbetsgrupperna nedan. Gå gärna också in på respektive flik på hemsidan och läs mer.

1. FOKUS MEDLEM
1.1 MEDLEMSGRUPPEN
Medlemsgruppen arbetar med att rekrytera och engagera medlemmar, exempelvis genom att stötta distrikt, lokalavdelningar, nätverk och intressegrupper. Gruppen har också huvudansvaret för US riksaktiviteter, som exempelvis Medlemsforum, vårat årsmöte.

E-postadress: medlem@ungsyn.se

2. FOKUS PÅVERKAN
2.1. PÅVERKANSGRUPPEN
Fokus Påverkan leder och samordnar US intressepolitiska påverkansarbete, som riktar sig så väl till allmänhet som till politiker, företag och andra organisationer.

E-postadress: paverkan@ungsyn.se

2.2. SYNTOLKNINGSGRUPPEN
En av de frågor som US prioriterar just nu är syntolkning. Våran arbetsgrupp arbetar för att mer syntolkning ska finnas tillgänglig och att kunskapen om vad syntolkning är ska öka.

E-postadress: syntolkning@ungsyn.se

2.3 SKOLGRUPPEN
Skolgruppen hanterar frågor och inbjudningar som rör utbildning och skola.

E-postadress: skolgruppen@ungsyn.se

3. FOKUS KOMMUNIKATION
3.1. KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
Kommunikationsgruppen arbetar med frågor som rör både US interna och externa kommunikation. Det kan handla om hur våran närvaro i sociala medier ska se ut så väl som hur språket i våra stadgar kan bli mer lättläst.

E-postadress: kommunikation@ungsyn.se

4. FOKUS INTERNATIONELLT
4.1. INTERNATIONELLA GRUPPEN
Internationella gruppen arbetar med samarbetet med våra nordiska syskonorganisationer och med våra utvecklingsprojekt i Nepal och Bolivia. Förutom den internationella gruppen finns en separat arbetsgrupp som fokuserar på vart och ett av våra internationella projekt.

E-postadress: internationellt@ungsyn.se

4.2. NEPALGRUPPEN
E-postadress: nepal@ungsyn.se