Föreningar i nätverket

Föreningarna i vårt nätverk

Unga Med Synnedsättning Stockholm: 

US Stockholm 

https://ebas.ungsyn.se/blimedlem/riks 

 

Unga rörelsehindrade Stockholm: 

Unga Rörelsehindrade Stockholm | Tillsammans för ett tillgängligare Stockholm! (ungarorelsehindrade.se) 

https://ebas.ungarorelsehindrade.se/signups/index/3 

 

Unga Hörselskadade Stockholm 

HiSUS | Unga Hörselskadade i Stockholm 

https://ebas.uh.se/blimedlem/uhishisus 

 

FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning:

https://www.fubstockholm.se 

Välkommen att bli medlem i FUB!  

 

Unga Reumatiker 

Unga Reumatiker  

Bli medlem – Unga Reumatiker 

 

Unga Diabetes 

Ung Diabetes 

Bli medlem (diabetes.se)  

  

Dövblind ungdom 

Dövblind Ungdom (fsdb.org) 

Vill bli medlem (fsdb.org) 

 

Fritidsförbundet 

Start – Fritidsförbundet (fritidsforbundet.se) 

 

Attention Stockholm

Det här gör vi 

Bli medlem i Attention