Årets tema

Årets tema: Utbildning

Varje år har US ett tema som organisationen jobbar aktivt med. Temat under 2022 är ”Utbildning”, vilket är något som berör många inom vår målgrupp. Vi jobbar för att alla med en synnedsättning ska kunna utbilda sig på lika villkor som seende.

Varför har det här temat valts ut och varför det är så viktigt att arbeta med frågor rörande utbildning för unga med synnedsättning? 

En tillgänglig utbildning har alltid varit viktiga frågor för US. Oavsett om det rör sig om grundskola, gymnasium eller högre utbildning så är det viktigt att som person med synnedsättning kunna tillgodogöra sig kunskaperna på ett jämbördigt sätt med personer utan synnedsättning. Det finns fortfarande mycket för US att jobba med i dessa frågor både intressepolitiskt och på individstärkande nivå.

En man sitter på en trappa och tittar ner på sin mobil. Han bär en Unga med synnedsättning-tröja.

Se filmen om vårt tema

Utbildning på distans

Att studera på distans har på senare tid blivit allt vanligare, inte minst under coronapandemin. Detta kan vara både till för- och nackdel för vår målgrupp. För vissa har digital utbildning varit mer tillgänglig än fysisk, medan för andra har det inneburit stora svårigheter och inte fungerat alls.