Unga Med Synnedsättning Stockholm har ett projekt. 
Projektet heter Unga Funkisrörelsen – Tillsammans Är Vi Starka. 

Unga Funkisrörelsen – Tillsammans Är Vi Starka jobbar tillsammans för att det ska bli bättre för unga med funktionsnedsättningar.  

I projektet kommer Unga Med Synnedsättning Stockholm att starta upp ett nätverk för unga personer med funktionsnedsättningar i Stockholm. Ett nätverk är en grupp människor som jobbar tillsammans

Unga Funkisrörelsen – Tillsammans Är Vi Starka vill skapa 
ett nätverk där unga personer med funktionsnedsättningar 
stöttar varandra och organisationerna som de är medlemmar i. 

Unga Med Synnedsättning Stockholm projektleder. 

Förbundet Unga rörelsehindrade Stockholm, Unga Hörselskadade Stockholm och Förbundet Sveriges Dövblinda ungdomar jobbar också i projektet.  

Vad gör Unga funkisrörelsen-Tillsammans är vi starka?

En föreläsning är när en person berättar för andra om ett ämne som den kan mycket om. Till exempel: Hur man använder sociala medier

En nätverksträff är när en grupp människor träffas för att lära känna varandra och göra aktiviteter tillsammans.

Ett panelsamtal är när flera personer pratar om ett ämne framför en publik. Till exempel om personer med funktionsnedsättningars rättigheter

En utbildning är när en person som kan mycket om någonting lär ut om det. Till exempel om hur man pratar om sin funktionsnedsättning inför andra.

Vill du att din organisation ska vara med eller  
vill du veta mer om nätverket? 

Kontakta projektledaren Doaa Zatara eller kolla på våra sociala medier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *