Tillsammans är vi starka

Unga Funkisrörelsen Tillsammans Är Vi Starka

I det här projektet utgår vi från att ensamma får vi inte mycket gjort, men tillsammans kan vi göra mycket!

Vi vill i och med detta projekt skapa ett nätverk där personer med funktionsnedsättningar kan utbyta idéer, tankar, lärdomar och erfarenheter med varandra.

Det som håller ihop våra organisationer och genomsyrar vårt arbete är gemenskapen samt att vi alla kan identifiera oss med att ha en funktionsnedsättning.

  1. Vi finns till och för dig som är yngre, bosatt i Stockholm och har en funktionsnedsättning. 
  2. Vi strävar efter och stöttar varandra i att stärka den egna organiseringen.
  3. Vi finns för varandra och jobbar mot gemensamma påverkansmål. 

 

Inom det här projektet kommer vi att anordna:

  • Intressanta föreläsningar om varför och hur man påverkar beslutsfattare.
  • Nätverksträffar där vi satsar på att lära känna varandra samt finnas till för varandra. 
  • Utbildningsdagar kring teman som har beröringspunkter i alla nätverkets organisationer.
  • Debattpaneler där vi bjuder in personer som har direkt inverkan på det vi vill förändra.

 

Nu kör vi igång och gör det här tillsammans, Unga Funkisrörelsen Tillsammans Är Vi Starka! 

Händelser

Se vad som är på gång i vårt nätverk.

Vem är bakom projektet?

Projektägare för detta projekt är Unga med Synnedsättning Stockholm, och våra samarbetsorganisationer som vi tätt arbetar med är vår riksorganisation, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Unga Hörselskadade.